TRAIN THE TRAINER

train the trainer + stage + intervisie = het tweede Lotustraject! also in English (see below) ❤

Wil je zelf verbindende communicatie beginnen uitdragen, en vraag je je af hoe? Wil je NVC actief integreren in je eigen werk als lesgever? Ben je al bezig met af en toe workshops geven en zou je graag inspiratie, empathie, delen en vieren/rouwen willen van, met en in een groep tochtgenoten, onder begeleiding? Dat kan! In het voorjaar van 2023 begint het tweede Lotustraject voor beginnende NVC-trainers: een fysieke, hybride opleiding van 6 maandagen, van april tot november 2023 (1 dag per maand in Kessel of via zoom van thuis uit, van 9u15 tot 16u15: 17 april, 15 mei, 12 juni, 18 september, 16 oktober & 13 november), gemixt met 4 stagedagen (naar keuze 1 weekend / module kijkstage en 1 weekend / module waar je actief assisteert: samen met mij een topic aanbrengen, een oefening begeleiden en de drie processen toepassen tijdens de dynamiek van de groep).

Zou je graag zelf trainer worden en wil je je daarin bekwamen? Ervaren leraars, docenten en interne opleiders die NVC in hun klassen, aula’s en teams willen brengen, zijn ook welkom! We leren en oefenen samen, bekijken werkvormen en materiaal en laten ons beurtelings onderdompelen in mekaars didactische aanpak. We volgen de sleutelverschillen en werken met een self-assessment en feedback, overgoten met live humor en mildheid. Wie ondersteuning wenst in zijn rol als trainer en een stimulerende, inspirerende, ondersteunende en warmhartige leercommunity wil om samen mee op pad te gaan, zoek niet langer en meld je aan! We komen 1 keer per maand een hele dag samen.

Ben je (van plan om) een certificeringskandidate (te worden), dan kan je deze tien dagen van het Lotustraject noteren in je portfolio, je hebt dagen nodig met gecertificeerde trainers.

Bijdrage: 1440 (met factuur) / 940 (zonder factuur) / 640 ( voor doelgroepen: leerkrachten, alleenstaande ouders, werkzoekenden, XR-activisten, studenten).

Klinkt dat als iets voor jou? Meld je dan aan voor het nieuwste van het nieuwste: ons Lotustraject. No mud, no Lotus! Breng me naar het inschrijvingsformulier!

ENGLISH:

Would you love to start sharing NVC and are wondering how? Would you love to (further) integrate NVC in your own body of work? Are you already offering workshops and would welcome inspiration, empathy, sharing and celebrating/mourning this journey, together with other trainervoyagers, with support? This is possible! In april, the second Lotustrajectory for beginning NVC-trainers starts: a hybride (meaning some come to Kessel, Belgium and others follow the training online via zoom), 6 mondays from april till november 2023 (1 day a month from 9h15 till 16h15): April 17, May 15, June 12, September 18, Ocotber 16 & November 13), mixed with 4 trainingdays in the field (you are invited to join one weekend for observation and one weekend for assisting: offering prepared pieces of workshop, material and applying the 3 processess during group dynamics)

Would you love to become an NVC-trainer yourself, and grow your capacity for it? Or maybe you are an experienced teacher / trainer / professor already, who dreams of incorporating NVC in their classes / teams / aula’s? We learn and practise together, look at formats, materials and didactics. We follow the key differentiations, work with a self-assessment and feedback, invite our sense of humor, lightness and tenderness. You who is looking for support in their role of trainer and could do with a stimulating, inspiring, supporting and warmhearted learning community to share their path, stop looking and sign up now!

If you are or plan to be a candidate for certification for CNVC, the center of NVC, all these 10 days count for your portfolio (as you’ll need days with certified trainers).

Contribution: 1440 € (with invoice) / 940 (without invoice) / 640 (for teachers, single parents, XR-activists, students)

You can register here: Bring me to the registration form! (Scroll far far down through the dutch offerings untill you find train the trainer!)