empathie & coaching

Verbindende communicatie is voor mij een manier van spreken en luisteren, die de nadruk legt op de band tussen mensen. Het is een dynamische taal, een procestaal. We spreken over wat er in ons omgaat en luisteren naar wat er bij de ander leeft, soms onder de woorden die hij / zij gebruikt. Dit stelt ons in staat om ons in te leven in mekaar, ook bij meningsverschillen, bij andere voorkeuren en zelfs, al is dat minder evident, bij machtsverschillen. Een voorbeeld uit eigen ervaring van “wat doen bij andere voorkeuren?”:

Mijn vriendin Katrien en ik aten vroeger, toen we nog allebei in Antwerpen woonden, regelmatig samen bij mij thuis. Op een dag stelt ze voor om eens bij haar thuis te eten. Ik wil niet, ik wil bij mij thuis. Ze zegt dat ze toch liever eens bij haar thuis afspreekt, het is al elke keer bij mij geweest. De gedachte: “Is het dan niet gezellig genoeg bij mij?” flitst door mijn hoofd en ik besef dat ik defensief reageer, omdat ik heel graag wil dat ze naar mij blijft komen. Ik spreek dat uit. Er ontstaat een aangename nieuwsgierigheid die de druk en de onrust van daarnet vervangt. Onze volgende stap is om na te gaan waarom het voor ons allebei zo belangrijk is waar we afspreken. Het vraagt een beetje tijd om dat, elk voor zich, na te gaan.  Met een beetje stilte en introspectie (meer dan 10 seconden heeft dat niet geduurd) komen we al gauw tot de vaststelling dat ik graag rekening houd met het slaapuur van mijn zoontje én tegelijk ook de hele avond bij haar wil zijn. Zij vertelt dat zij meer evenwicht wil in onze vriendschap, qua verdeling van de kosten en de moeite van het koken en eten inkopen.

Vanaf het moment dat we begrepen wat we nodig hadden, werd het een feestelijk want creatief spel om strategieën te bedenken die voor ons allebei werkten!

Mensen zijn veel meer geïnteresseerd in jouw welbevinden als ze merken dat hun welbevinden even belangrijk is voor jou als het jouwe. Je hebt meer kans om iets te bereiken dat klopt voor jou, als je echt contact maakt met de persoon waarmee je spreekt. Het vergt moed, alertheid en inlevingsvermogen, niet in het minst voor jezelf, maar het kan 🙂

Intussen is het vertrouwen dat onze noden ertoe doen voor mekaar, zo stevig verankerd, dat we er soepeler en behendiger in geworden zijn om ze uit te spreken. In kwetsbaarheid, authenticiteit en kracht. Die soort kwaliteit van verbinding wens ik jou ook, omdat het veerkracht, creativiteit en welzijn stimuleert.

Ik bied je graag de tools aan die de kans verhogen dat je relaties van mogelijk conflictueus naar oprecht en empathisch evolueren, zonder dat de ander moet veranderen! Als jij aandacht hebt voor wat er in jullie allebei leeft, is er aandacht voor wat er in jullie beiden leeft, en dat… verandert alles!

Het model is een proces van vier stappen, wat simpel klinkt, maar echt eenvoudig zou ik het niet willen noemen! Dat (her)ontdek ik graag met jullie!

Wens jij graag ondersteuning om erachter te komen welke noden er op dit moment in je leven?

Je kan nu ook coaching aanvragen, online via Zoom of ter plekke in Kessel.

60 euro per uur voor een volledige focus op jouw innerlijke wereld van gedachten, gevoelens en behoeften, jouw emotioneel welzijn centraal, helder krijgen wat er voor schoonheid in u leeft nu.

30 euro per uur voor een wandelcoaching langs de Netedijk in Kessel: balans tussen fysiek welzijn en mentaal welzijn, een lightversie die op twee paarden wedt. Lichamelijk en geestelijk in beweging komen kan ons ondersteunen om te zijn met wat er echt is, ook onder de oppervlakte, waar we soms net niet aan kunnen zonder een empathisch luisterende getuige.

90 euro voor ondersteuning van twee mensen in een betekenisvolle relatie (van welke aard ook: partners, co-ouders, broer/zus, vrienden, belangrijke buren, schoonfamilie enz)

Naast individuele coaching, kan je ook kiezen voor duo-ondersteuning, zowel bij een acute spannende situatie als bij een verhelderend toekomstgericht onderzoek. Doel is dan om laag na laag te ontdekken wat er leeft bij ieder van jullie, en hoe jullie, eens alle noden boven water komen, daar dan graag mee verder willen gaan. Jullie krijgen elk ondersteuning om je eigen en mekaars levendigheid te hervinden én de band tussen jullie te herstellen / verstevigen. Heerlijk echt, eerlijk hecht!

120 euro voor gezinsondersteuning

Hetzelfde geldt voor gezinnen die een helpende hand wensen in het geweldloos samenleven en omgaan met mekaar en jezelf. Je komt dan met je eventuele partner en kind(eren) of, als je zelf (bijna) volwassen bent en je verlangt naar meer verbinding met je eigen ouder(s), met degene(n) van hen die daartoe bereid zijn. We onderzoeken dan samen wat er leeft. We luisteren empathisch naar wat er belangrijk is voor ieder van jullie en ik ondersteun jullie om jezelf en mekaar beter te horen. Mijn intentie is om jullie tijdens dit traject 5 manieren aan te reiken om daarna zelf wederzijds begrip en heldere verbinding te blijven versterken. Zijn jullie een alleenstaande ouder met één kind, dan kan je de prijs voor de duo-ondersteuning kiezen.

Je kan ineens een traject van 3 sessies vastleggen of na elke sessie overleggen of en desgewenst hoe je een volgende stap wil zetten. Vragen? Een intakegesprek van een kwartier via Zoom of telefoon is kosteloos. Bel op 0486/144419 of stuur een sms met “graag een intakegesprek” en ik bel je op wanneer het past!

Wil je ook eens kijken of onze innerlijke DJ open staat voor niet-oordelende plaatjes? Vraag een coachingsgesprek aan via kathleen@delotus.co